Systemprodukter.

Systemprodukter

Systemprodukter är pappershanddukar på rulle som delas upp i ark automatiskt. Pappershanddukar är viktig produktgrupp eftersom den står för ca 60% av totala kostnaden för offentlig toaletter.

System produkter från Papperskedjan är alltid den mest ekonomiska lösningen. Vi har valt att fokusera på kostnad per användning istället för kilopris eller antal handdukar per förpackning. Vilken lösning du väljer har stora skillnader i kostnader per handtorkning.

Jämförelse i ca kostnad per handtorkning:

Centrum rulle i genomsnitt per handtorkning ca 1,5 meter papper – med en kostnad på ca 35 öre per handtorkning (med bästa priserna som finns på marknaden).

Pappershandduk tas genomsnitt 2,5-5 st. pappershanddukar per handtorkning litet beroende på kvalitet och längd – med en kostnad på 30 öre per handtorkning – igen med bästa priserna

Våra Systemprodukter tas så litet som 1,2 ark per handtorkning – igen beroende på kvalitet med en så liten kostnad som 14 öre per handtorkning.

En annan ”dold” kostnad som finns och glöms ofta är hur mycket arbetstid det tar att fylla på och underhålla det system som installeras samt hur mycket avfall som skapas. Centrum fylls på ofta som för varje ca 68 handtorkningar – handdukar ca 90 torkningar eller Craft Eco med över 700 handtorkningar per rulle.