Hållbarhet

Miljö är i fokus
med hela vår affärsidé.

Genom vårt målmedvetna miljöarbete vill Papperskedjan ta ansvar för en hållbar verksamhet med hållbara och miljövänliga produkter. Från tillverkning, lagerhållning och leverans till dig som kund.

Våra produkter ska tillverkas så nära som möjligt råvarorna och våra kunder. Allt för att minska behovet av transport och på så vis också minska koldioxidutsläppen.

Hållbarhet för oss innebär även att vi ständigt arbetar för en god och trivsam arbetsmiljö för våra
medarbetare.