Hållbarhet

Miljö är i focus
med hela vår affärsidé.

Genom vår målmedvetna miljöarbete vill Papperskedjan ta ansvar för en hållbar verksamhet med hållbara och miljövänliga produkter. Från tillverkning, lagerhållning och leverans till dig
som kund. Våra produkter ska tillverkas så nära som är bara möjligt till råvarorna och våra kunder. Allt för att minskar behovet av transport och på så vis också minskar koldioxidutsläppen. Hållbarhet innebär även att vi ständigt arbetar för en god och trivsam arbetsmiljö för våra
medarbetare.