Minska dina kostnader.

Papperskedjan är en komplett

leverantör av hygien.

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom pappers- och hygienprodukter och genom vårt nära samarbete med tillverkare och grossister erbjuder vi helhetslösningar med marknadens bästa produkter till ett mycket bra pris.

Papperskedjans värderingar utgör grunden för vårt utvecklingsarbete, kundrelationer och sätt att driva affärer. Våra värderingar är:

  • Förnyelse – Papperskedjan ska erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster som gynnar våra kunder.
  • Att vara positiv i alla lägen – Vi har alla förmågan att formulera vår vision, vilken vi når genom att visa tacksamhet för vad vi har idag och sätta framtida delmål.
  • Ansvarsfulla och långsiktiga affärer.
  • Miljömedvetenhet i alla steg.
  • Att våga vara lönsam.

Papperskedjan erbjuder återförsäljare viktiga produktgrupper inom papper och hygien till bra priser. Genom att hålla en fokuserad produktstrategi kan vi också ge snabba leveranser. Stora återförsäljare hjälper vi med direktkontakter till “vår leverantör”. Papperskedjan har som motto att se sina kunder växa och vill bidra till våra kunders framgång på lång sikt. Vi erbjuder även slutkunder bra priser för viktiga produkter med bästa logistik lösning.