Private Policy - GDPR

leverantör av hygien.

Användning av personuppgifter
Genom din registrering samtycker du till att Papperskedjan AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du själv lämnar när du anmäler dig som deltagare i något av våra evenemang Eller prenumererar på våra nyhetsbrev. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna upprätthålla dina behov som kund Papperskedjan AB och ge dig en mycket bättre service. Uppgifterna lagras och används enbart i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Papperskedjan kan, såvida du inte skriftligen meddelar att du ej vill dela denna information, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller annan form av kontakt. Du har givetvis möjlighet att avprenumerera. 

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)
I syfte att ge dig som kund/deltagare på våra event, en god service samt information om våra tjänster. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av personuppgifterna till tredje part. Personuppgifterna behandlas även för att erbjuda dig förmåner, genomföra marknadsanalyser samt för marknadsföringsändamål.

E-postadresser
Används endast till utskick av fakturor, inbjudningar samt nyhetsbrev. Nyhetsbrev kan man avregistrera sig från och får därefter inte våra nyhetsbrev längre. Detta framgår tydligt i varje nyhetsbrev och man kan enkelt avregistrera sig. E-postadresser sparas i systemet även för statistiska syften.

Om du önskar rättelse av felaktigheter i personuppgifterna eller ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna kan Papperskedjan kontaktas genom följande: Papperskedjan