Anna Super Centrum

275 meter.
6 rullar per kartong.

Text här.